[:en]Delli_CID_p17year_doorr_A-450_R01V01_tk111_RGB_Low[:]
Α450

Α450

Κάσωμα: Υγρή βαφή Μartelex κωδ. 2106.

Πόμολο: Υγρή βαφή Μartelex κωδ. 2106.

Θυρόφυλλο: Υγρή βαφή Μartelex κωδ. 2106.

Τζάμια: Τriplex 4+4 με ματ μεμβράνη.

  • Ελληνικά
  • English