[:en]Delli_CID_p17year_doorr_A-800_R01V01_tk111_RGB_Low[:]
Α800

Α800

Κάσωμα: Υγρή βαφή metal silicon metalize
bronze 730.

Πόμολο: Υγρή βαφή metal silicon
metalize bronze 730t.

Θυρόφυλλο: Υγρή βαφή metal
silicon metalize gold 720.

Τζάμια: Triplex 4+4 bronze μεμβράνη.

 

  • Ελληνικά
  • English