πιστοποιησεισ

Η ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΒΕΤΕ λειτουργεί με ένα σύγχρονο επιχειρησιακό μοντέλο δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις αυστηρές διαδικασίες λειτουργίας και παραγωγής.Για το λόγο αυτό, πάνω από 15 χρόνια εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης ποιότητας σε όλο της το μηχανισμό. Η σταθερή ποιότητα διαχείρισης πιστοποιείται επίσημα με το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2000.

 

Οι πόρτες Δέλλιος ®, απέκτησαν πιστοποιητικό δοκιμής από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο αφού ελέγχθηκαν σε θέματα αντοχής αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την άριστη σύνθεση και τον άρτιο σχεδιασμό τους. Συγκεκριμένα, πρόκειται για πιστοποιητικό δοκιμής Υπ.ΑΠ.62624 από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το βέλος κάμψεως (κάμψη) του φύλλου, όπου για 300 kp υπήρξε κάμψη μόλις 1 mm. (Το πρότυπο ΕΝ81,1 και ΕΝ81,2 απαιτεί για 300 kp, μέγιστη κάμψη 15mm)

Επιπλέον οι πόρτες και οι θάλαμοι έχουν πιστοποιηθεί από την Q-CERT με το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου από 1/1/2018, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας ανελκυστήρων 
ΕΝ81-20, ΕΝ81-50.

  • Ελληνικά
  • English